Dokumenty ke stažení


Žádost o přidělení popisného čísla
Žádost o napojení na místní komunikaci
Žádost o napojení na ČOV a vypouštění odp.vod
Žádost o domovní ČOV
Oznámení o kácení dřevin
Žádost o kácení dřevin
Žádost o poskytnutí informace
Žádost o náhlédnutí do registru oznámení
Žádost o příspěvek na činnost
Žádost o zproštění poplatku za kom.odpad
Přihláška psa do evidence
Odhláška psa z evidence
Žádost o poskytnutí dotace
Vyúčtování dotace z rozpočtu