Organizační struktura

 

Josef Huml starosta
Aneta Štěpničková místostarostka
Tomáš Grunt člen zastupitelstva – finanční výbor
Jan Lizec člen zastupitelstva – školský výbor
Ing. Ivana Krausová člen zastupitelstva – sociální výbor
Milan Skřivan člen zastupitelstva – kontrolní výbor
Karel Fryš člen zastupitelstva – pořádkový výbor
Hana Hasmanová účetní

Jednací řád obecního zastupitelstva