Organizační struktura


Organizační struktura

Josef Huml starosta
ing. Ladislav Stelšovský místostarosta
Aneta Štěpničková člen zastupitelstva – finanční výbor
Milan Skřivan člen zastupitelstva – kontrolní výbor
Tomáš Grunt člen zastupitelstva – školský výbor
ing. Ivana Krausová člen zastupitelstva – sociální výbor
Karel Fryš člen zastupitelstva – pořádkový výbor
Hana Hasmanová účetní

Jednací řád obecního zastupitelstva