Poplatky


Vodné a stočné

Provozovatelem vodovodu je Vak Beroun

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je Obec Podluhy, od roku 2010 má VaK Beroun čistírnu ve správě.
Podmínky odvádění odpadních vod je stanoveno Smlouvou o odvádění odpadních vod v Podluhách uzavírené mezi majiteli a Obcí Podluhy

Cena stočného pro rok 2018 – 9/2019 je 39,-Kč/m3

Stočné je splatné zálohově čtvrtletně, vyúčtování za celý rok je zpracováno do konce února následujícího roku

Svoz komunálního odpadu
zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 657/27, 301 44 Plzeň, provozovna Příbram

Poplatky za svoz komunálního odpadu

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Podluhy – 600,-Kč
fyzická osoba, která má v obci Podluhy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 600,-Kč
podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo má v pronájmu nemovitost k podnikání a nemá samostatnou smlouvu s firmou Rumpold – 1200,-Kč
Od poplatku jsou na základě písemné žádosti osvobozeni osoby, které vlastnící nemovitost nevyužívají k rekreaci, podnikání a nájmu
osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok