Poplatky


Vodné a stočné

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Vak Beroun, a.s.
Majitelem ČOV Podluhy je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s., provozovatelem kanalizace je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s.

Podmínky odvádění odpadních vod bude stanoveno od 1.1.2020 společností Vak Beroun, a.s.

Sazba pro zúčtovací období od 1.9.2019 do 31.12.2019 je 39 Kč/m3
Stočné je na základě rozhodnutí zastupitelstva obce splatné do 30.11.2020

Svoz komunálního odpadu
zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 657/27, 301 44 Plzeň, provozovna Příbram

Poplatky za svoz komunálního odpadu od r.2021

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Podluhy – 700,-Kč
fyzická osoba, která má v obci Podluhy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 700,-
podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo má v pronájmu nemovitost k podnikání a nemá samostatnou smlouvu s firmou Rumpold –       1400,-Kč
Od poplatku jsou na základě písemné žádosti osvobozeni osoby, které vlastnící nemovitost nevyužívají k rekreaci, podnikání a nájmu
osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok

Poplatek za psy

za jednoho psa 100,- Kč/rok
za druhého a dalšího 200,-Kč/rok

Splatnost poplatků

Svoz komunálního odpadu a poplatek za psy 31.5.2021
Nezaplacené stočné za předchozí období bude předáno Exekutorskému úřadu v Berouně.