Poplatky


Vodné a stočné

Provozovatelem vodovodu je Vak Beroun

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je Obec Podluhy, od roku 2010 má VaK Beroun čistírnu ve správě.
Podmínky odvádění odpadních vod je stanoveno Smlouvou o odvádění odpadních vod v Podluhách uzavírené mezi majiteli a Obcí Podluhy

Cena stočného pro rok je 39,-Kč/m3

Sazba pro zúčtovací období od 1.9.2019 do 31.8.2020
Stočné je splatné zálohově čtvrtletně, vyúčtování za celý rok je zpracováno do konce února následujícího roku

Svoz komunálního odpadu
zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 657/27, 301 44 Plzeň, provozovna Příbram

Poplatky za svoz komunálního odpadu

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Podluhy – 600,-Kč
fyzická osoba, která má v obci Podluhy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 600,-Kč
podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo má v pronájmu nemovitost k podnikání a nemá samostatnou smlouvu s firmou Rumpold – 1200,-Kč
Od poplatku jsou na základě písemné žádosti osvobozeni osoby, které vlastnící nemovitost nevyužívají k rekreaci, podnikání a nájmu
osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok

Poplatek za psy

za jednoho psa 100,- Kč/rok
za druhého a dalšího 200,-Kč/rok

Splatnost poplatků

Svoz komunálního odpadu a poplatek za psy 31.5.2020
Splatnost poplatku stočné 30.11.2020