Odpadové hospodářství


 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 657/27, 301 44 Plzeň, provozovna Příbram

Poplatky za svoz komunálního odpadu od 1.1.2021

 1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Podluhy – 700,-Kč
 2. fyzická osoba, která má v obci Podluhy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 700,-Kč
 3. podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo má v pronájmu nemovitost k podnikání a nemá samostatnou smlouvu s firmou Rumpold – 1400,-Kč

Od poplatku jsou na základě písemné žádosti osvobozeni – formulář zde

 1. osoby, které vlastnící nemovitost nevyužívají k rekreaci, podnikání a nájmu
 2. osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok

Svoz komunálního odpadu

Svozy jsou zajišťovány celoročně 1x týdně – každé úterý

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů

Pro shromažďování a sběr plastů, papíru, skla a nově na textil jsou určeny plastové kontejnery barevně odlišné a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na těchto veřejných prostranstvích:

 • prodejna Jednota – sklo, plast, papír, barevné sklo, nápojové kartony
 • autobusová zastávka na Točně – sklo, plast, papír, barevné sklo, nápojové kartony

 

Místa pro shromažďování a sběr kovového, objemného a nebezpečného odpadu

 1. Kovový odpad – kontejner na dvoře v Pastušce
 2. Objemový odpad je prováděn dvakrát ročně  předem vyhlášeném termínu
 3. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu
 4. Drobné vyřazené elektrozařízení (video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, baterie….) lze uložit do E-Boxu, který je umístěný v prostorách chodby budovy obecního úřadu
 5. Bio odpad – kontejner je nepřetržitě přístupný

Aktuální sběr