Odpadové hospodářství


Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 657/27, 301 44 Plzeň, provozovna Příbram

Poplatky za svoz komunálního odpadu od 1.1.2024

 1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Podluhy – 800,-Kč
 2. fyzická osoba, která má v obci Podluhy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 800,-Kč
 3. podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo má v pronájmu nemovitost k podnikání a nemá samostatnou smlouvu s firmou Rumpold – 1600,-Kč

Od poplatku jsou na základě písemné žádosti osvobozeni – formulář zde

 1. osoby, které vlastnící nemovitost nevyužívají k rekreaci, podnikání a nájmu
 2. osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok

Svoz komunálního odpadu

Svozy jsou zajišťovány celoročně 1x týdně – každé úterý

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů

Pro shromažďování a sběr plastů, papíru, skla, textilu, kovů, jedlých tuků a olejů jsou určeny plastové kontejnery barevně odlišné a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na těchto veřejných prostranstvích:

 • prodejna Jednota – sklo, plast, papír, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, kovy
 • autobusová zastávka na Točně – sklo, plast, papír, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, kovy

 

Místa pro shromažďování a sběr nadměrného kovového odpadu, bioodpadu, objemného a nebezpečného odpadu

 1. Kovový odpad – kontejner u potoka před č.p. 21
 2. Objemový odpad je prováděn dvakrát ročně  v předem vyhlášeném termínu
 3. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně v předem vyhlášeném termínu
 4. Drobné vyřazené elektrozařízení (video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, baterie….) lze uložit do E-Boxu, který je umístěný v prostorách chodby budovy Obecního úřadu
 5. Bio odpad – kontejnery jsou nepřetržitě přístupné: 1) u potoka před č.p. 21, 2) před bývalým kravínem na okraji obce

Aktuální sběr