Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2021-05-11 Seznam neznámých vlastníků 2-2021 Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2021-05-03 Porovnání cen vodné a stočné 2020 Stáhnout VAK Beroun 2021-06-03
2021-04-26 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2021 Stáhnout Finanční úřad pro Středočeský kraj 2021-05-26
2021-02-03 Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření na rok 2021 Stáhnout Obec Podluhy 2021-12-31
2020-12-30 Oznámení o vyvěšení rozpočtu na r. 2021 Stáhnout Obec Podluhy 2021-12-31
2020-12-02 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2021-2024 Stáhnout Obec Podluhy
2020-09-16 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
2020-08-12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2023-08-13
2020-07-17 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2019 Stáhnout Mikroregion Hořovice 2021-06-30
2020-07-01 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu DSO za r.2019 Stáhnout Město Hořovice 2021-06-30
2020-07-01 Závěrečný účet DSO za rok 2019 – schválený dne 29.6.2020 Stáhnout Město Hořovice 2021-07-30
2020-06-12 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu obce Podluhy za rok 2019 Stáhnout Obec Podluhy 2020-07-31
2019-11-05 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2019-2022 Stáhnout Obec Podluhy
2019-07-25 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
2019-05-22 Veřejnoprávní smlouva – TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy 2022-05-22
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad