Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2023-05-15 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství Stáhnout Obec Podluhy
2023-05-12 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad 2023-06-11
2023-03-24 Informace o ptačí chřipce Stáhnout Státní veterinární správa
2023-02-24 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkocých
2023-01-02 Rozpočet Mikroregionu Hořovicka na rok 2023 Stáhnout Mikroregion Hořovicka 2023-12-31
2022-12-07 Rozpočet DSO na rok 2023 Stáhnout DSO Hořovice 2023-12-31
2022-07-14 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2021 Stáhnout Mikroregion Hořovicko 2023-06-30
2022-05-19 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Podluhy – rok 2021 Stáhnout Obec Podluhy
2021-12-28 Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2026 Stáhnout Obec Podluhy
2021-09-22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2024-09-22
2021-09-14 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
2021-04-20 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2024-04-20
2020-12-02 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2021-2024 Stáhnout Obec Podluhy
2020-09-16 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
2020-08-12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2023-08-13
2019-11-05 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2019-2022 Stáhnout Obec Podluhy
2019-07-25 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad