Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2020-09-16 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
2020-08-28 Seznam neznámých vlastníků Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2020-08-12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2023-08-13
2020-07-17 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2019 Stáhnout Mikroregion Hořovice 2021-06-30
2020-07-01 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu DSO za r.2019 Stáhnout Město Hořovice 2021-06-30
2020-07-01 Závěrečný účet DSO za rok 2019 – schválený dne 29.6.2020 Stáhnout Město Hořovice 2021-07-30
2020-06-12 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu obce Podluhy za rok 2019 Stáhnout Obec Podluhy 2020-07-31
2020-01-06 Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření roku 2020 Stáhnout Obec Podluhy 2020-12-31
2019-12-27 Oznámení o vyvěšení rozpočtu na r. 2020 Stáhnout Obec Podluhy 2020-12-31
2019-11-05 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2019-2022 Stáhnout Obec Podluhy
2019-07-25 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
2019-05-22 Veřejnoprávní smlouva – TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy 2022-05-22
2018-04-26 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy 2021-04-26
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad