Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2020-03-13 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Stáhnout Obec Podluhy
2019-12-27 Rozpočet 2020 Stáhnout Obec Podluhy 2020-12-31
2019-08-19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2019-07-25 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
2019-07-03 Závěrečný účet DSO 2018 Stáhnout Město Hořovice
2019-07-01 Informace o vyvěšení závěrečného účtu r.2018 Stáhnout Obec Podluhy
2019-05-27 Volby EP 2019 Stáhnout Obec Podluhy
2019-05-22 Veřejnoprávní smlouva – TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2019-05-14 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
2019-03-01 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
2019-03-01 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
2019-02-06 Informace o zveřejňování rozpočtových opatření Stáhnout Obec Podluhy
2018-12-28 Rozpočet obce 2019 Stáhnout Obec Podluhy
2018-11-06 Informace o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r. 2019 -2022 Stáhnout
2018-07-19 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2017 Stáhnout Město Hořovice
2018-07-09 Závěrečný účet 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2018-06-29 funkce přísedícího Krajského soudu v Praze Stáhnout Krajský soud v Praze
2018-06-22 Závěrečný účet DSO 2017 Stáhnout Město Hořovice
2018-06-22 Závěrečný účet DSO 2017 – zkrácená verze Stáhnout Město Hořovice
2018-06-14 Monitoring eroze zemedělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2018-05-21 Veřejná vyhláška ÚP Hvozdec Stáhnout Město Hořovice
2018-04-26 Smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2 Stáhnout Obec Podluhy
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-29 Rozpočet 2018 – položkový Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-27 Schválený rozpočet 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2017-10-26 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-08-21 Usnesení Stáhnout Exekutorský úřad Praha-západ
2017-08-08 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových