Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2021-10-09 Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v naší obci Stáhnout Obec Podluhy 2021-12-31
2021-09-22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2024-09-22
2021-09-14 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
2021-08-30 Upozornění – novelizace zákona o dani z nemovitých věcí Stáhnout Finanční úřad pro Středočeský kraj 2022-01-31
2021-06-04 Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu obce Podluhy za rok 2020 Stáhnout Obec Podluhy 2022-07-31
2021-05-11 Seznam neznámých vlastníků 2-2021 Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2021-04-20 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2024-04-20
2021-02-03 Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření na rok 2021 Stáhnout Obec Podluhy 2021-12-31
2020-12-30 Oznámení o vyvěšení rozpočtu na r. 2021 Stáhnout Obec Podluhy 2021-12-31
2020-12-02 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2021-2024 Stáhnout Obec Podluhy
2020-09-16 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
2020-08-12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy 2023-08-13
2019-11-05 Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu r.2019-2022 Stáhnout Obec Podluhy
2019-07-25 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
2019-05-22 Veřejnoprávní smlouva – TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy 2022-05-22
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad