E – podatelna


Elektronická podatelna

Způsoby jak podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

1. Elektronickou poštou:

Podání došlé na podatelnu elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovalem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

adresa
epodatelna@obecpodluhy.cz

2. Na technických nosičích dat:

Povolenými typy nosičů dat jsou: disketa, CD-ROM, DVD-ROM
Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech: TXT, HTML, RTF, DOC, XLS, SXC, PDF, BMP, GIF, JPEG

3. Elektronickou podatelnou

Dle zákona č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů, a v souladu s nařízením vlády č. 304/2001Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, zřizuje obec Podluhy elektronickou podatelnu. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňují předepsané náležitosti, úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa
Právnické osoby – obchodní jméno, IČO, DIČ, adresa

ekektronický formulář směřuje na elektronickou podatelnu epodatelna@obecpodluhy.cz

Do elektronické podatelny je možné zasílat soubory ve formátech TXT, PDF a dokumentech všech verzí Microsoft Word s příponou DOC nebo RTF

Poznámka: Odesláním žádosti pomoci tohoto formuláře bude příjemce, tedy Obecní úřad v Podluhách, očekávat její podání v písemné formě včetně podpisu žadatele.

Žádost v písemné formě ke stažení

 


Elektronický formlulář


Vložením osobních údajů do poptávkového formuláře na stránkách obecpodluhy.cz bere subjekt údajů na vědomí, že obec Podluhy (správce) bude zpracovávat osobní údaje, které subjekt údajů do formuláře vyplnil, tj. jméno, příjmení, email. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění správních úkonů. Zpracování osobních údajů bude za tímto účelem probíhat po dobu 6 měsíců ode dne vyplnění poptávkového formuláře.

   (vyžadováno)