E – podatelna


Elektronická podatelna

Způsoby jak podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání


1. Elektronickou poštou:

Podání došlé na podatelnu elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovalem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

adresa
epodatelna@obecpodluhy.cz

2. Na technických nosičích dat:

Povolenými typy nosičů dat jsou: disketa, CD-ROM, DVD-ROM
Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech: TXT, HTML, RTF, DOC, XLS, SXC, PDF, BMP, GIF, JPEG

3. Elektronickou podatelnou

Dle zákona č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů, a v souladu s nařízením vlády č. 304/2001Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, zřizuje obec Podluhy elektronickou podatelnu. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňují předepsané náležitosti, úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa
Právnické osoby – obchodní jméno, IČO, DIČ, adresa

ekektronický formulář směřuje na elektronickou podatelnu ou.podluhy@cmail.cz

Do elektronické podatelny je možné zasílat soubory ve formátech TXT, PDF a dokumentech všech verzí Microsoft Word s příponou DOC nebo RTF

Poznámka: Odesláním žádosti pomoci tohoto formuláře bude příjemce, tedy Obecní úřad v Podluhách, očekávat její podání v písemné formě včetně podpisu žadatele.

Žádost v písemné formě ke stažení