Obecní úřad

Podluhy jsou obcí, která podle zákona o obcích je územním samosprávným společenstvím občanů, tvořících veřejnoprávní korporaci a spravující vlastní majetek.
Obec v rámci své samostatné působnosti pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, přitom chrání veřejný zájem. Tyto úkoly jsou zajišťovány volenými zastupiteli