Český zahrádkářský svaz

Byl v Podluhách založen v r. 1961
Prvním předsedou byl pan Josef Štefan, dále pak Josef Štěpnička(Havránek), Václav Hrdlička, Vladimír Vrána a v současnosti je předsedou Josef Plecitý st.
Za 40 let se jako jednatelé vystřídali: Václav Moutelík, Vladimír Lhoták, ing. Josef Cinkl, nyní je zvolena Marie Burešová. Pokladníci: Velich František, Korejčík Antonín, Plecitý Josef a nyní Eva Cinklová. Funkci revizora vykonávali: Karel Švarc, Josef Kašpar a nyní Drahomíra Štěpničková. Zástupci ČZS v představenstvu Územní rady v Berouně se stali ing. Josef Cinkl a posléze Josef Plecitý.
V roce 1980 byla dána do provozu moštárna. Provozovatelem se stal Alois Roztočil. Práce tam nebyla snadná, protože do místnosti nebyla zavedena voda. Ta se přiváděla 25m dlouhou hadicí. Po 8 letech byla moštárna z hygienických důvodů uzavřena a v r. 2000 byla prodána do Strašic.
ČZS má svou kroniku, ale od r. 83 do r. 96 do ní však nikdo nepsal.
Organizace měla v r. 1980 – 85 členů, pak postupně počet stoupl na 102, v r. 1996 bylo 94 členů a nyní v r. 2004 je 52 členů. Starší generace odchází a mladí nemají o členství zájem.
Členové mají možnost zúčastnit se různých zájezdů, pořádaných Územní radou, degustace jablek, výstavy u příležitosti cibulového jarmarku i na okresních výstavách.
V r. 2001 vysadili na travnatých plochách na Točně př. Plecitý a Cinkl J. okrasné listnáče.
V červenci 2003 byl uspořádán zájezd do Lán.

Spolek je zrušen z rozhodnutí svých členů od roku 2019.