Výbory a komise

Finanční výbor Školský výbor
Předseda: Předseda:
Tomáš Grunt Jan Lizec
Členové: Členové:
Zdeněk Grunt MDDr. Adéla Humlová
Pavel Štěpnička Petra Konvalinková
Kontrolní výbor Sociální výbor
Předseda: Předseda:
Milan Skřivan Ing. Krausová Ivana
Členové: Členové:
Ing. Ludmila Lhotáková  Ing. Alice Kraus
Jana Ciprová Gabriela Uhrinová
Pořádkový výbor
Předseda:
Karel Fryš
Členové:
Milan Hodaň
Zdeněk Grunt ml.