Výbory a komise

Finanční výbor
Předseda:
Aneta Štěpničková

Členové:
Grunt Zdeněk
Štěpnička Pavel

Kontrolní výbor
Předseda:
Milan Skřivan

Členové:
Ludmila Lhotáková
Jana Ciprová

Školský výbor
Předseda:
Tomáš Grunt

Členové:
MDr. Adéla Humlová
Petra Konvalinková

Sociální výbor
Předseda:
Ing. Krausová Ivana

Členové:
Plecitá jana
Uhrinová Gabriela