Dohlížecí výbor Jednoty Hořovice


Historie

Byl v obci ustaven v r.1953, kdy byla v Hořovicích zřázena Selpa a byly převzaty na okrese prodejny a ZVS. V té době byl předseda František Bureš a členy výboru byli: Blechová Božena, Burešová Františka, Lizcová Anežka a Vaníčková Růžena. V obci byly prodejny smíšené a textil, řeznictví a dvě pohostinství.

V roce 1960 byla Selpa zrušena v Lodové spotřební drustvo Jednota. Předsedou byl Antonín Šmíd, členky výboru byly Antonie Kašparová, Vilma Jonáková, Antonie Matějková, Marie Nedvědová, Věra Abrhámová a Marie Cvárovská.

V roce 1975-80 byla v obci jedna smíšená prodejna a jedna ZVS. Předsedou DV byl Jan Anděl, členové- Marie Nedvědová, Abrhámová Věra, Matějková Antonie, Jonáková Vilma, Kašpar J. a Mottlová Jaroslava.

O roku 1990 je v obci pouze jedna smíšená prodejna. Název družstva je Jednota, spotřební družstvo Hořovice a dohlížecí výbor byl změněn na členský. Předsedkyně Marie Nedvědová, členky – Milena Cinklová, Karabáčková Alena, Abrahámová Věra, Šubrtová Jaroslava, Štěpničková Miroslava, Štěpničková Drahomíra a Burešová Marie-tato členka v roce 2001 z výboru odstoupila a místo ní byla zvolena Anna Cvárovská. V tomto složení pracuje členský výbor dodnes.

Pravidelně jednou za měsíc se výbor schází, měsíčně se provádí kontrola na prodejně, při které se členky střídají. Svolává se členská schůze jednou do roka, zabezpečují se různé společenské a kulturní akce. ČV pořádá ku příkladu různé zájezdy pro dospělé na Moravu, do Polska, do Chorvatska, posezení čarodějnická, dětský maškarní bál, podílí se na dětském dni v mateřské školce. Spolu s obecním zastupitelstvem zajišťujeme vítání občánků a posezení s důchodci. Finančně přispíváme na různé akce, jako jsou Staročeské máje. Pravidelně na jaře a na podzim uklízíme u prodejny. K lednu r.2004 má družstvo v obci 172 členů.