UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány […]

Platební terminál na OÚ Podluhy

Od 16. 9. 2020 je možné na Obecním úřadu platit všechny poplatky včetně doplatku za stočné z r. 2019 přes platební terminál kartou. Pro úhrady místních poplatků a dalších plateb upřednostňujeme bezhotovostní platby – platbou přes bankovní účet nebo platební kartou. Obec Podluhy číslo účtu: 5127131/0100 VS: číslo popisné