Zápisy ze zasedání zastupitelstva


Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, jsou k nahlédnutí v budově obecního úřadu.