Vodné a stočné

Vodné a stočné

Provozovatelem vodovodu je Vak Beroun

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je Obec Podluhy, od roku 2010 má VaK Beroun čistírnu ve správě.

Podmínky odvádění odpadních vod je stanoveno Smlouvou o odvádění odpadních vod v Podluhách uzavírené mezi majiteli a Obcí Podluhy

Cena stočného pro rok 2018 – 9/2019 je 39,- Kč/m3
Stočné je splatné zálohově čtvrtletně, vyúčtování za celý rok je zpracováno do konce února následujícího roku
Doplatek za stočné – období 2/2017-8/2018 je možné již zaplatit hotově na obci nebo po domluvě i na účet.

Archiv:
Archiv byl odstraněn z důvodů ochrany osobních údajů.