Vodné a stočné

Vodné a stočné

Provozovatelem vodovodu je Vak Beroun
Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je Obec Podluhy, od roku 2010 má VaK Beroun čistírnu ve správě.
Podmínky odvádění odpadních vod je stanoveno Smlouvou o odvádění odpadních vod v Podluhách uzavírené mezi majiteli a Obcí Podluhy

Cena stočného je 39,-Kč/m3
Sazba pro zúčtovací období od 1.9.2019 do 31.8.2020

Archiv:
Archiv byl odstraněn z důvodů ochrany osobních údajů.