Vodné a stočné

Vodné a stočné

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Vak Beroun, a.s.
Majitelem ČOV Podluhy je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s., provozovatelem kanalizace  je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s.
Podmínky odvádění odpadních vod bude stanoveno od 1.1.2020 společností Vak Beroun, a.s.

Stočné od od 1.9. do 31.12.2019, bude hrazeno Obci Podluhy se splatností 31.5.2020.

Cena stočného do 31.12.2019 je 39,-Kč/m3

Archiv:
Archiv byl odstraněn z důvodů ochrany osobních údajů.