Vodné a stočné

Vodné a stočné

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Vak Beroun, a.s.
Majitelem ČOV Podluhy je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s., provozovatelem kanalizace  je od 1.1.2020 Vak Beroun, a.s.