OTEVÍRÁ SE DENNÍ STACIONÁŘ V HOŘOVICÍCH

Nezisková organizace Dobromysl, z. ú. nově otevírá na konci letošního roku sociální službu Denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením v prostorách Společenského domu v Hořovicích.

Platební terminál na OÚ Podluhy

Od 16. 9. 2020 je možné na Obecním úřadu platit všechny poplatky včetně doplatku za stočné z r. 2019 přes platební terminál kartou. Pro úhrady místních poplatků a dalších plateb upřednostňujeme bezhotovostní platby – platbou přes bankovní účet nebo platební kartou. Obec Podluhy číslo účtu: 5127131/0100 VS: číslo popisné