Projekt „Podluhy – oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 823/1 a 823/3 v k.ú Podluhy“. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Cena díla 1 074 000 Kč, dotace 673 000 Kč, vícepráce 147 351 Kč. Začátek prací 9/2021, předání díla 10/2021.