Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a jiných dodavatelů energie

informace a manuál pro zástupce měst a obcí