Výzkum veřejného mínění v obci Podluhy

Obec Podluhy žádá občany o spolupráci formou vyplnění anketního listu při příležitosti tvorby Strategického rozvojového plánu obce Podluhy na roky 2017 – 2030.
Anketní listy se vyplňují anonymně. Budou dodány do každého domu a odevzdávají se na OÚ nejpozději do 25.1.2017.

anketni-list

Ke stažení