CHKO BRDY po prvním roce

MKC Hořovice pořádá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR besedu o nově vzniklé CHKO Brdy.
Téma:
CHKO BRDY po prvním roce – otázky a odpovědi.
Host: Vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy – B. Fišer

CHKO BRDY po prvním roce