MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

S účinností ode dne 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním
orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března, více informací..


mimořádné opatření - správní úřady