ZÁKON ze dne 16. dubna 2020

o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

sb065-20-AK