Vodní elektrárna Tři Trubky

2017-05-26 08:40:22 | Karel Urban, Správa CHKO Brdy ©

Vodní elektrárna u Třítrubeckého zámečku byla postavena v roce 1894 knížecím rodem Colloredo Mannsfeld a zajišťovala elektrický proud (na principu dobíjení olověných akumulátorů) pro osvětlení zámečku Tři Trubky, který byl postaven v letech 1888 – 1890, přilehlou hájovnu a pro nedalekou hájovnu Ameriku. Po II. světové válce přestala elektrárna plnit svou funkci (fungovala do roku 1949).

Foto

Vodní elektrárna a nádrž na jaře 2009. Nádrž je zanesena říčním sedimentem v důsledku nefunkčního stavidla na vpusti z Třítrubeckého potoka.
(Foto Karel Urban)

Postupem času stavba elektrárny chátrala, nacházela se v havarijním stavu a hrozilo její samovolné zborcení. Stavidlo do akumulační nádrže bylo zničeno, v čehož důsledku voda z Třítrubeckého potoka protékala náhonem elektrárny místo přes splav k Padrťskému potoku a díky tomu v suchých měsících neexistoval soutok Padrťského potoka a Třítrubeckého potoka.

V roce 2009 vypracoval Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy návrh na opravu elektrárny. Díky součinnosti a rychlé pomoci tehdejší Operační sekce – oddělení řízení vojenských újezdů při Generálním štábu ČR a tehdejší Vojenské ubytovací a stavební správy MO byly zajištěny finanční prostředky na opravu. Rekonstrukce probíhala postupně od podzimu 2009 do léta 2012.

V roce 2009 byly opraveny základy vodní elektrárny, odstraněny nevhodné stavební úpravy střechy (větrání, zadní stříška) a zhotovena nová střecha. V dalších letech byl odbagrován říční sediment z nádrže vodní elektrárny, opravena a doplněna zídka nádrže, zhotoveno nové stavidlo a nový hrázděný splav. Zhotovení nového stavidla, hrázděného splavu a doplnění zídky nádrže realizoval státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Hořovice.

V roce 2013 inicioval Krajský úřad Středočeského kraje a Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy podnět Národnímu památkovému ústavu na vyhlášení zámečku Tři Trubky jako kulturní památky, za vydatné podpory Obce Strašice a Muzea Středních Brd ve Strašicích. V roce 2014 byly zámeček Tři Trubky včetně areálu a vodní elektrárna Tři Trubky včetně nádrže prohlášeny Ministerstvem kultury za kulturní památku a tím byl úspěšně završen proces záchrany vodní elektrárny Tři Trubky.

Ve svém důsledku prohlášení zámečku Tři Trubky a vodní elektrárny významně omezilo plány na tzv. suchý poldr Amerika, protože původní projekt, předložený v roce 2008, předpokládal demolici zámečku Tři Trubky a všech okolních staveb.

 

Jaro 2009, částečně zborcená základová deska vodní elektrárny.
(Foto Karel Urban)
Jaro 2009, zničené stavidlo při vpusti z Třítrubeckého potoka.
(Foto Karel Urban)
Listopad 2009, počátek rekonstrukce s odbagrovaným říčním sedimentem. V roce 2010 byla díky povodňové situaci na Třítrubeckém potoce nádrž znovu zanesena.
(Foto Karel Urban)
Srpen 2012, konečný stav po rekonstrukci.
(Foto Karel Urban)
Srpen 2012, konečný stav po rekonstrukci.
(Foto Karel Urban)
Vodní elektrárna – stav rekonstrukce listopad 2010.
(Foto Karel Urban)
Hrázděný splav na Třítrubeckém potoce- stav k lednu 2011.
(Foto Karel Urban)
Leden 2011, jedna ze zatěžkávacích zkoušek v průběhu rekonstrukce.
(Foto Karel Urban)

 

Karel Urban, Správa CHKO Brdy ©

zdroj: turistika-brdy.cz