Teslínský klášter v Brdech 

2017-08-23 08:46:27 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V Brdech nalezneme řadu historických pamětihodností: zřícenin hradů, smírčích křížů, pomníků, zbytků úzkokolejných železnic, stop rozsáhlých vodních děl či artefaktů činnosti armády československé nebo okupační německé. K zajímavým starodávným památkám patří zaniklý benediktinský klášter, zvaný na Teslíně, nedaleko západního břehu Hořejšího Padrťského rybníka. 

Foto

Brdy. Vstup k bývalému Teslínskému klášteru. Na tabulce je nápis „Poutníče, postůj a pomni dnů minulých“.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na klášter nás nejprve upozorní cedulka s nápisem „Poutníče, postůj a pomni dnů minulých“. Vydáme-li se na cestičku mezi mohutnými buky, záhy spatříme terénní nerovnost protáhlého obdélníkového tvaru, pokrytou vegetací. Zde stával přibližně 45 m dlouhý a 10 m široký kamenný kostel Sv. Jana Křtitele, opodál zřejmě budova kláštera benediktinského proboštství. V okolí se patrně nacházely roubené hospodářské stavby, možná se tu rozkládala malá víska, kolem louky. Dnes je již toto území pokryto starým hustým lesem. Pod bývalým klášterem se ještě zrcadlí dva romantické rybníčky. Místu se také odedávna říká „U kostelíka“.

Doba vzniku kláštera není zcela přesně známa. Když nebudeme brát v potaz nevěrohodný text Václava Hájka z Libočan, poněkud jistější písemná zmínka, ve které šlechtic Protiva z Rožmitálu ve své poslední vůli daroval pozemky na stavbu kláštera severně od dnešních Teslín, klade jeho vznik do roku 1310 či o něco pozdější. Další listina z doby Karla IV., která již dokládá existenci proboštství včetně zděného gotického kostela Sv. Jana Křtitele, pochází z roku 1353.

Je tedy možné, že benediktini obývali klášter více než sto let. Kostel i proboštství pak byly vypleněny přes Brdy táhnoucím husitským vojskem, uvádí se 8. února 1421. Kostel ani proboštství pak již nikdy obnoveny nebyly (zdroj: Pavel Wünsch: brdy.org, Jan Čáka: Střední Brdy, krajina neznámá).

Projděme se lodí bývalého kostela Sv. Jana Křtitele, z jehož zaniklých zdí i podlahy dnes vyrůstají mohutné stromy, o něco níže poseďme u romantických rybníčků a popřemýšlejme nad pomíjivostí věcí – v krásném prostředí brdských lesů.

Brdy. Pohled do bývalé lodi kostela Sv. Jana Křtitele. Ještě v historicky nedávné době zde byly vidět zbytky zdí. Kdesi opodál asi stála budova proboštství, kolem se patrně nacházely roubené hospodářské budovy, snad i malá vesnička zvaná Teslín (od staročeského slova „tesliti“, tedy sekati, pracovati se sekerou, „teslou“). Podrobný archeologický průzkum (povrchový zde již proběhl) by jistě objasnil mnohé.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Dolní rybníček, nedaleko zaniklého Teslínského kláštera, zřejmě pozůstatek hospodářského provozu areálu, je již moderně upraven. Voda je do něj přivedena ze Zlatého potoka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Horní vzdálenější rybníček, s ostrůvkem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
zdroj: turistika-brdy.cz