Stanovisko MV k běhu lhůt v oblasti veřejné správy

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu