Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné

vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu.

Snížení nájemného