SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. dubna 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

sb080-20-AK