Sběr kovového, objemného a nebezpečného odpadu

infoKovový odpad – kontejnér na dvoře v Pastušce
Objemový odpad je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu
Nebezpečný odpad je dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu

Drobné vyřazené elektrozařízení (video přehrávače, DVDpřehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, baterie….) lze uložit do E-Boxu, který je umístěný v prostorách chodby budovy obecního úřadu
Bio odpad – kontejner na dvoře v Pastušce