Platební terminál na OÚ Podluhy

Od 16. 9. 2020 je možné na Obecním úřadu platit všechny poplatky včetně doplatku za stočné z r. 2019 přes platební terminál kartou.
Pro úhrady místních poplatků a dalších plateb upřednostňujeme bezhotovostní platby – platbou přes bankovní účet nebo platební kartou.

Obec Podluhy
číslo účtu: 5127131/0100
VS: číslo popisné