OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU

DNE 23.12.2019 BUDE OBECNÍ ÚŘAD OTEVŘEN
DO 13.00 HODIN