Nařízení vlády

o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření
koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

sb168-20