Kuchyňka, vrchol a přírodní rezervace 

2017-09-20 09:37:44 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Vpravo od lesní silnice, spojující Bukovou u Příbramě a Hostomice, najdeme výrazný hřeben, tvořený Malým vrchem (628 m) a Kuchyňkou (636 m). Opravdu zajímavou vlastností onoho hřebene je možnost dálkového rozhledu, a to jak k jižním pohraničním horám (Šumava, Novohradské Hory), tak i k pohraničním horám severním (zejména pásmo Krušných či Lužických hor). Za vhodného počasí odtud máme fascinující možnost přehlédnout českou kotlinu od severu k jihu a naopak. 

Foto

Brdy – Přírodní rezervace kuchyňka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Přírodní rezervace Kuchyňka se rozkládá na jižním suťovém svahu stejnojmenného vrcholu. Má rozlohu přes 21 ha a slouží k ochraně přirozeného suťového lesního ekosystému, zejména prastarých dubů, buků a javorů či lip. Je to místo majestátní a velebné, které rozhodně stojí za to navštívit.

K Malému vrchu a Kuchyňce se nejspíše vydáme z výše zmíněné komunikace Buková u Příbramě – Hostomice. Na vrcholu stoupání je křižovatka, zvaná Nad Provazcem, kde je možno také zaparkovat. Jedná se o dobře položený výchozí bod. Křižovatku protíná červená turistická značka. Západním směrem se odtud můžeme vydat k tajuplnému Provazci, Komorsku či vrcholu Písek.

Východně se po červené vypravíme k nedalekému Malému vrchu. Na jeho jižních či severních svazích nalezneme rozsáhlé mýtiny, umožňující výše zmíněný severojižní či jihoseverní rozhled. Přes nízké sedlo dorazíme na hřeben Kuchyňky. Vpravo prudce klesá suťový les přírodní rezervace. Levý povlovnější svah je zalesněn převážně smrkovým porostem.

Červená turistická značka, vedoucí přes Malý vrch a Kuchyňku, pokračuje do další části Brdské vrchoviny, zvané Hřebeny (za předěl mezi Brdy a Hřebeny bývá obvykle považováno údolí Litavky, geologická hranice je však posunuta severovýchodním směrem). Pokud budeme chtít, červená nás zavede až k rozhledně na Studenému vrchu (660 m).

 

Brdy. Lesní cesta k Malému vrchu. Na jeho jižních či severních svazích nalezneme rozsáhlé mýtiny, umožňující překrásný severojižní či jihoseverní rozhled, za příznivého počasí až k pohraničním horám.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Pohled z Malého vrchu na jih k Novohradským horám, za teplotní inverse.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Přírodní rezervace Kuchyňka, zde vpravo, leží na severních svazích vrcholu Kuchyňka (636 m).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
zdroj: turistika-brdy.cz