Informační leták hejtmanky k prodloužení nouzového stavu