„Rozšíření kapacity budovy MŠ Podluhy 2020-21“ – Dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Cena díla 5 437 496 Kč, dotace 4 863 464 Kč, vícepráce 1 557 000 Kč. Začátek prací 7/2020, ukončení díla 2/2021.