„Multifunkční sportoviště v obci Podluhy“ – Dotace z prostředků Středočeského kraje. Cena díla 1 707 510 Kč, dotace 1 622 134 Kč. Začátek prací 6/2014, předání díla 9/2014.