„Návrh řešení dešťových vod, obec Podluhy 2021“ – Dotace z Ministerstva životního prostředí, cena díla 2 065 000 Kč, dotace 1 586 918 Kč. Zahájení stavby 7/2021, předání stavby 10/2021.