Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR

a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Doporuceni_MZ