Dlouhý kámen, vrcholová partie mezi Tokem a Houpákem

2017-03-21 08:22:13 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Cesta Aliance je jednou z nejvýznamnějších brdských lesních cest, ve své nejvyšší části překlenující sedlo mezi dvěma brdskými vrcholy – Tokem (865 m) a Houpákem (794 m). Vrcholová část Aliance je zároveň důležitou křižovatkou. Tato lokalita se jmenuje Dlouhý kámen.

Foto

Brdy. Vrcholová část lesní cesty Aliance je zároveň významnou křižovatkou. Tato lokalita se jmenuje Dlouhý kámen. Zde vidíte zpevněnou odbočku vlevo, navazující na lesní cestu Dřevěnku, vedoucí k lovecké boudě Carvánce. Aliance je, jak je patrné na snímku, místy dlážděná.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Pokud se vydáme po Alianci od Obecnice, stoupáme řadou serpentin, z nichž se nám postupně vlevo otevírají pěkné pohledy na rozlehlou náhorní planinu Toku (bývalou dopadovou plochu).

Blížíme-li se k vrcholu stoupání, jako první zde uvidíme nezpevněnou, na počátku silně zamokřenou odbočku vlevo. Tato lesní cesta (navazujíc na tzv. požární příkop) vede přímo k vrcholu Toku, nejvyšší hoře Brd. Pokud se po ní vydáme, začnou se nám postupně po levé straně otevírat rozsáhlá vřesoviště, pokrývající takřka bezlesou východní část náhorní roviny Toku. Právě z těchto partií bývá jeden z nejzajímavějších širokoúhlých rozhledů v Brdech.

Vraťme se ale zpět k Dlouhému kameni. Jako další, naproti předchozí, je zde odbočka vpravo, neznačená lesní cesta zvaná Travnatá, který nás dovede k vrcholu Houpáku (na jeho vrcholu je jeden z betonových vojenských srubů). Z něj můžeme přehlédnout nejen bývalou cílovou plochu Jordán, ale za dobrého počasí také podstatnou část severních Čech.

Ale opět se vraťme zpět na Dlouhý kámen. Kousek za odbočkou na Travnatou vidíme vlevo další důležitou odbočku, ve skutečnosti se jedná o jakýsi trojúhelník, vyúsťující do zpevněné lesní cesty, zvané Dřevěnka. Po té bychom dorazili k lovecké chatě Carvánka.

Pokud z Alianky nikam odbočovat nebudeme, za horizontem klesáme do údolí potoka Reservy (mezi Jordánem a Korunou) a kolem vojenského areálu „U Němých“ pokračujeme k zámečku Tři trubky a dále do Strašic.

Křižovatka Dlouhý kámen je tedy důležitým rozcestím, ze kterého si můžeme naplánovat řadu velmi zajímavých výletů.

Pozor! Některé popisované lokality se nacházejí v území, kde bude do konce roku 2017 ještě probíhat pyrotechnická očista a proto doporučujeme respektovat pokyny na cedulích, umístěných kolem přístupových cest.

GPS křižovatky Dlouhý kámen: 49.7167178N, 13.8691744E

Brdy. Lesní cesta Aliance zde stoupá k Dlouhému kameni. Vlevo se otvírají pěkné pohledy na náhorní planinu Toku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Vpravo od serpentin lesní cesty Aliance jsou zajímavá lesní zátiší s věkovitými stromy.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. První nezpevněná odbočka vlevo z Aliance vede přímo k vrcholu Toku (865 m), nejvyšší hoře Brd. Vlevo od této cesty se otevírají výhledy na rozsáhlou tockou pláň, pokrytou travinami a vřesem. Jedná se o bývalou cílovou plochu.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Nezpevněná první odbočka vlevo z Aliance je místy značně podmočená. Tato partie se nachází těsně před vrcholem Toku. Ten je z tohoto pohledu za zády.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Večerní pohled na vrchol Toku pod paprsky zapadajícího slunce. Vrchol zde tvoří řada kamenných mužíků. Ten vlevo se vztyčeným samorostem je patrně nejvyšším bodem Toku. Oficiální vrchol, označený nivelační tyčí, je dále nedaleko cesty. Tato cesta vlastně tvoří tzv. požární příkop (dříve sloužil jako zábrana proti šíření požárů, vzniklých po explozích na cílové ploše), který na snímku pokračuje dále dozadu. Před vzrostlejším lesem vzadu je vidět odbočka vpravo na Carvánku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Odbočka vpravo z Aliance, lesní cesta Travnatá (není označena cedulkou), nás dovede k vrcholu Houpáku, tedy k bývalé cílové ploše Jordán. Odtud je jeden z nejlepších rozhledů v Brdech.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Pokud z Alianky nikam odbočovat nebudeme, za horizontem klesáme do údolí potoka Reservy (mezi Jordánem a Korunou) a kolem vojenského areálu „U Němých“ pokračujeme k zámečku Tři trubky a dále do Strašic.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
zdroj: turistika-brdy.cz