ZTRÁTA KLÍČŮ

V NEDĚLI 29.9. DOŠLO KE ZTRÁTĚ KLÍČŮ V LESE ZA FOŘTOVNOU. PROSÍME PŘÍPADNÉHO NÁLEZCE ABY NÁLEZ OZNÁMIL NA TEL.Č. 723 145 640 PANÍ VYSKOČILOVÉ.

Zásobování vodou

Vážení občané, vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně. Při nadlimitních spotřebách, […]