ZTRÁTA KLÍČŮ

V NEDĚLI 29.9. DOŠLO KE ZTRÁTĚ KLÍČŮ V LESE ZA FOŘTOVNOU. PROSÍME PŘÍPADNÉHO NÁLEZCE ABY NÁLEZ OZNÁMIL NA TEL.Č. 723 145 640 PANÍ VYSKOČILOVÉ.

Zásobování vodou

Vážení občané, vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně. Při nadlimitních spotřebách, […]

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: Republika – má vlast a Povídání prof. Bohumíra Janského

2018-04-05 09:30:25 | Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Stanislava Volková © Dne 5. dubna 2018 začíná slavnostní vernisáží výstava Republika – má vlast. Jedná se o výtvarnou výstavu žáků a studentů Gymnázia Rokycany, věnovanou jubilejnímu výročí naší republiky. Tvorba žáků se zaměřuje na dobové reálie, dějinné události, známé osobnosti a symboly s nimi spojené. […]

Bohumil Fišer: CHKO Brdy po dvou letech 

2018-02-15 08:28:29 | Mgr. Jaroslav Hodrment © Obec Dobřív a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vás zvou na přednášku vedoucího Správy CHKO Brdy Mgr. Bohumila Fišera s názvem „CHKO Brdy po dvou letech“. Koná se ve čtvrtek 22. února od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Dobřív.