Výsledky jednání vlády 6.04.2021 – přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021
Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-omezení-návštěv-věznice-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021
Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021
Mimořádné-opatření-testování-zaměstnanců-ve-školách
Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách