Pod Březovým vrchem, jedna z brdských studánek

2017-03-13 09:30:55 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Nenápadná studánka, kousek od cesty Třítrubeckým údolím, na krásném místě, s velmi dobrou vodou. Nad studánkou, od skupiny letitých buků, je pěkný výhled na protější stráně a vrcholy nad údolím. Přesto, že k ní nevede žádná cestička a těžko se hledá, stojí zato ji navštívit.

Foto

Studánka Pod Březovým vrchem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V Brdech jsou desítky studánek. Některé z nich jsou bez přístřešku, jen tak provizorně vyskládané z kamenů, jiné udržované, s dřevěným, někdy i kamenným přístřeškem, často s nápisem a letopočtem. Voda bývá v brdských studánkách zpravila dobrá, leckdy vynikající, doporučuje se však před použitím prameniště raději prohlédnout, zda v jeho okolí nejsou nějaké předměty, které by mohly vodu znečistit. Zkušení návštěvníci s sebou raději nosí odzkoušený vodní filtr. Při několikadenních cestách je spotřeba pitné vody k přímé konzumaci i vaření nezanedbatelná, takže znalost studánek po naplánované trase je poměrně důležitá.

Snad nejlépe studánku Pod Březovým vrchem najdete tak, že se vydáte vzhůru po cestě Třítrubeckým údolím. Minete třítrubecký zámeček a posléze i louku po levé straně, kde stávala původní třítrubecká hájovna. Odtud, asi po 850 m, je odbočka doprava, která stoupá k vrcholu Pateráku (814 m). Ujdete po ní jen asi 700 m a ve stoupání uvidíte ostrou zatáčku doleva. Ještě před touto zatáčkou ale musíte sejít z cesty a vydat se směrem doprava lesem. Studánka je od cesty vzdálena zhruba 150 m. Je schována v údolíčku, nad nímž nemůžete přehlédnout skupinku mohutných buků.

V době mé návštěvy byla studánka trochu zpustlá, zarostlá, ale voda byla vynikající. Kolem a zejména pod studánkou je rozsáhlý mokřad.

Pozor! Studánka se nachází v území, kde bude do konce roku 2017 ještě probíhat pyrotechnická očista a proto doporučujeme respektovat pokyny na cedulích, umístěných kolem přístupových cest.

GPS: 49.6864014N, 13.8079006E

Mohutné buky nad studánkou Pod Březovým vrchem. Odtud je pěkný pohled na protilehlé stráně a vrcholy Třítrubeckého údolí.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
zdroj: turistika-brdy.cz