Kamenná, výlet pro kamzíky

017-04-03 11:38:32 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Asi 3 km jižně od Strašic nepřehlédneme jeden z dominantních vrcholů Brd, Kamennou (736 m). Názvu se opravdu nelze divit. Temeno dvouvrcholové hory je plné bez ladu a skladu rozesetých kamenů, někdy nestabilních a zarostlých vegetací, což nebrání obřím věkovitým bukům zjednat si zde místo pro svůj staletý život. Od jižního vrcholu se přes hluboké údolí Padrťského potoka otevírá pěkný výhled na protější vrch Kočku (789 m).

Foto

Kamenná, jižní vrchol (733 m). Zde najdeme typické brdské skládané skalisko. Na snímku vlevo se otevírá kamenitá mýtina s výhledem na Kočku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na Kamennou vyrazíme pěšky, nejlépe v pevné obuvi chránící kotníky a hůlkami pro lepší oporu při chůzi v kamenitém terénu. Můžeme se vydat od Strašic, z údolí Padrťského potoka (někdy na mapách zvaného Klabava), tedy z asfaltky, spojující Strašice a třítrubecký zámeček. Mezi Amerikou (vojenský objekt) a zámečkem je výrazná zpevněná odbočka vpravo, zvaná Planýrka I (není označena tabulkou). Ta dospěje na rozcestí.

Vpravo pokračuje Planýrka I, která Kamennou obíhá zprava. Kousek od tohoto rozcestí vpravo se můžeme občerstvit u studánky zvané Merfánka. Ta byla v roce 2016 celkově opravena a nově zastřešena. My však na rozcestí odbočíme vlevo po Planýrce II. Ta obíhá Kamennou zleva. Při chůzi po ní vlevo mineme další zajímavou brdskou lokalitu, Zlámanou skálu (ta, jelikož je pod námi níže v lese, ze silničky není vidět, o té možná jindy).

Planýrka II nás dovede pod východní či jihovýchodní svahy Kamenné. Odtud na příhodném místě musíme vyrazit vzhůru k vrcholu, volným lesem nebo nějakou vhodnou přístupovou lesní cestou. Možná se nám podaří najít prastarou a neudržovanou úvozovou cestu, která začíná z Planýrky II a prudce stoupá po pravém okraji velké mýtiny až skoro k jižnímu vrcholu. V nepřehledné a kamenité vrcholové partii není špatné použít GPS.

 

Jižní vrchol je sice nižší (733 m), ale mnohem zajímavější. Najdeme na něm divoké skládané skalisko a na jihovýchodním okraji se nám otevře kamenitá mýtina s nádherným pohledem přes hluboké údolí na protější Kočku a na hřeben jižně od ní. Zajímavostí je, že jakoby z vrcholu Kočky mezi stromy vykukuje vrchol věže. Jedná se ale jen o optický klam. Vrchol Kočky je odsud 2,5 km (zde žádná věž není), zatímco věž s meteorologickým radarem, umístěným na vrcholu Prahy, je za ním ještě asi 3 km.

Severní vrchol (736 m) je asi 250 m severně od jižního. Nalezneme na něm typickou triangulační tyč a tabulku s označením vrcholu. Popojdeme-li odtud po hřebeni asi 100 m na severozápad, objevíme pod sebou kamenné pole. Odtud můžeme mezi stromy zahlédnout obec Strašice a v dálce za ní město Mýto.

Z vrcholu sejdeme po severních svazích. Najdeme zde několik starých a neudržovaných lesních cest. Těmi se můžeme dostat na již zmíněnou zpevněnou Planýrku II a vrátit se po ní zpět k Padrťskému potoku.

Pozor! Kamenná se nachází v území, kde bude do konce roku 2017 ještě probíhat pyrotechnická očista a proto doporučujeme respektovat pokyny na cedulích, umístěných kolem přístupových cest.

GPS severního vrcholu: 49.6985850N, 13.7658772E

 

Brdy. Nedaleko rozcestí Planýrky I a Planýrky II najdeme lesní studánku, zvanou Merfánka. Ta byla celkově rekonstruována v roce 2016.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Nedaleko vrcholu. Na snímku vzadu vpravo prosvítá severní vrchol Kamenné, vlevo se jde k jižnímu vrcholu.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Skládané skalisko na jižním vrcholu Kamenné.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Pohled od jižního vrcholu Kamenné na protější Kočku. Za ní je mezi stromy patrná meteorologická věž na vrcholu Prahy.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Severní vrchol Kamenné s triangulační tyčí a cedulkou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Kamenné pole nedaleko severního vrcholu. Z jeho horní části jsou mezi stromy vidět Strašice a za nimi Mýto.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)