Jindřichova skála a povídání o tom, jak se zachránilo litinové zábradlí 

2017-07-11 10:09:03 | Karel Urban ©

Jindřichova skála (původně Vísecká skála) se nachází jižně od obce Malá Víska. Z geologického hlediska je to skalní útvar tvořený slepenci, který prošel procesem mrazového (klimatického) zvětrávání, v jehož důsledku vzniklo pod skálou jedinečné kamenné moře. 

Foto

Masiv Jindřichovy skály na severovýchodním svahu Beranu – pohled z Valdeku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Z Jindřichovy skály jsou nádherné výhledy do vnitřní části Brd, s dominantním výhledem na hrad Valdek, vrch Beranec, Krkavčinu, Velký Jeskřipec nebo Pec. Ke Krkavčině se váže jedna z pověstí o Panně Lídě, která inspirovala známého malíře Jaroslava Hněvkovského k jedinečnému výjevu Panny Lídy na Krkavčině ve stylu art deco.

Litinové zábradlí nechal v roce 1910 vybudovat ředitel hořovického velkostatku Johann Liebus v souvislosti se zřízením turistické vyhlídky na Jindřichově skále. Zábradlí bylo odlito ve světoznámých Komárovských železárnách. Skála byla pojmenována po majiteli Hořovického panství knížeti Jindřichu z Hanau.

Litinové zábradlí postupně chátralo a stávalo se z něj torzo, jak ostatně publikoval v jedné ze svých knih významný příbramský grafik a spisovatel Jan Čáka. Další pohroma postihla Jindřichovu skálu v létě 2013, kdy zábradlí začali demontovat neznámí vandalové, pravděpodobně sběrači kovů.

Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy ve spolupráci se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR tehdy okamžitě přijal opatření (zvýšená kontrolní činnost lokality) a bylo rozhodnuto, že situaci je potřeba ihned řešit. Jako nejlepší varianta byla vybrána ta, že litinové zábradlí bude doplněno o chybějící části a dojde k celkové rekonstrukci tak, aby mohlo zase sloužit v blízké budoucnosti turistům.

Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy měl v té době dobré kontakty na Komárovské železárny a na doporučení správce sbírky umělecké litiny v Komárově navštívili zástupci VLS ČR a újezdního úřadu Komárovské železárny s prosbou o pomoc. K velkému překvapení došlo k setkání se starou gardou litců v Komárově, pro kterou nebyl problém odlít věrné kopie chybějících dílů.

Další vývoj už byl v rychlém sledu a plně v gesci státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. Z Jindřichovy skály byl dočasně odňat jeden z původních sloupků, podle kterého komárovští zhotovili dřevěný model, který posloužil pro zhotovení formy pro odlití sloupků. Následně byla zhotovena vodicí madla zábradlí a od února 2014 již probíhala vlastní instalace a oprava zábradlí. Byly doplněny všechny chybějící díly, opraveny stávající včetně nového zpevnění a na závěr bylo zábradlí očištěno a opatřeno ochranným nátěrem proti korozi.

Dnes je zábradlí opět plně funkční a slouží turistům stejně dobře, jako v dobách své největší slávy.

Poděkování patří státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, divizi Hořovice, za to, že se významně zasadil o zachování bezesporu vzácného historického artefaktu a neváhal do tohoto záchranného programu investovat nemalé finanční prostředky. Stejně tak je příjemné vědět, že v Komárově dali vzpomenout na slavnou éru Komárovských železáren a že své řemeslo rozhodně nezapomněli.

Přístup na Jindřichovu skálu je asi nejlepší od Malé Vísky či od Valdeku, návštěvu doporučuji spojit s Hořovickým zámkem či jedinečnou expozicí umělecké litiny v Komárově.

Karel Urban,
Správa CHKO Brdy

 

Stav před rekonstrukcí, únor 2014.
(Foto archiv VLS ČR)
Stav před rekonstrukcí, únor 2014.
(Foto archiv VLS ČR)
Uražený sloupek před rekonstrukcí, únor 2014.
(Foto archiv VLS ČR)
Průběh rekonstrukce, březen 2014.
(Foto archiv VLS ČR)
Průběh rekonstrukce, březen 2014.
(Foto archiv VLS ČR)
Brdy. Jindřichova skála, 24.5/2015.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment)

 

Karel Urban ©

zdroj: turistika-brdy.cz