Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2017-11-14 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský úřad Karlovy Vary
2017-11-03 Dražební vahláška Stáhnout Exekutorský úřad Praha 10 2017-12-08
2017-10-30 Rozpočtové opatření č. 10 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-10-26 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Rozpočtové opatření č. 9 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-09-04 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Stáhnout Obec Podluhy
2017-08-21 Usnesení Stáhnout Exekutorský úřad Praha-západ
2017-08-14 Rozpočtové opatření č. 8 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-08-08 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně Stáhnout Obec Podluhy
2017-08-02 1 Zaslání návrhu OOP po vypořádání připomínek Stáhnout Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany
2017-08-02 2 Návrh opatření obecné povahy – po vypořádání připomínek obcí a krajů Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 3 Ochranné pásmo PoCV Stáhnout Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
2017-08-02 4 Značení trvale nepřístupných ploch Stáhnout Příloha č. 8 k čj MO 51134/2017-1150
2017-08-02 5 Brdy nepřístupné části Jordan_DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 6 Brdy nepřístupné části Kolvín_DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 8 Brdy nepřístupné části Přední Bahna DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-07-09 Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-06-08 Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-05-04 Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-05-03 Závěrečný účet 2016 Stáhnout Obec Podluhy
2017-04-10 Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-03-14 Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-22 Rozpočtový výhled 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-10 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Usnesení Mikroregionu-rozpočet na r. 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled DSO Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled – Mikroregion Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočet DSO na rok 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-09 Rozpočtové opatření č. 1 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-09 Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-08 Rozpis rozpočtu 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-08 Změna rozpočtu 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-18 Návrh na rozpočet 2017 Obec Podluhy 2016-12-05
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-04-29 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský úřad Litoměřice
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových