Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2017-07-10 Výběrové řízení na pozici projektového manažera MAS Brdy Stáhnout MAS Brdy 2017-07-31
2017-06-29 Veřejná vyhláška Stáhnout Město Hořovice
2017-06-29 Dražební vyhláška Stáhnout EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY 2017-08-04
2017-05-03 Závěrečný účet 2016 Stáhnout Obec Podluhy
2017-04-10 Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-03-14 Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-22 Rozpočtový výhled 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-10 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Usnesení Mikroregionu-rozpočet na r. 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled DSO Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled – Mikroregion Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočet DSO na rok 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-09 Rozpočtové opatření č. 1 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-09 Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-08 Změna rozpočtu 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-08 Rozpis rozpočtu 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-18 Návrh na rozpočet 2017 Obec Podluhy 2016-12-05
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-04-29 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský úřad Litoměřice
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových