Úřední deska


Rozpočet obce
Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2019-03-01 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
2019-03-01 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
2018-12-28 Rozpočet obce 2019 Stáhnout Obec Podluhy
2018-07-19 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2017 Stáhnout Město Hořovice
2018-07-09 Závěrečný účet 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2018-06-29 funkce přísedícího Krajského soudu v Praze Stáhnout Krajský soud v Praze
2018-06-22 Závěrečný účet DSO 2017 Stáhnout Město Hořovice
2018-06-22 Závěrečný účet DSO 2017 – zkrácená verze Stáhnout Město Hořovice
2018-06-14 Monitoring eroze zemedělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2018-05-21 Veřejná vyhláška ÚP Hvozdec Stáhnout Město Hořovice
2018-04-26 Smlouva o poskytnutí dotace Stáhnout Obec Podluhy
2018-04-01 2011-04-01
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2 Stáhnout Obec Podluhy
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-29 Rozpočet 2018 – položkový Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-27 Schválený rozpočet 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2017-11-02 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Podluhy Stáhnout Obec Podluhy 2018-03-05
2017-10-26 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-08-21 Usnesení Stáhnout Exekutorský úřad Praha-západ
2017-08-08 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových