Úřední deska


Rozpočet obce
Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2018-02-23 MŠ – konkurs Stáhnout Obec Podluhy 2018-04-11
2018-01-18 Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2018-01-15 Střelby Stáhnout 13. dělostřelecký pluk Jince
2018-01-12 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-29 Rozpočet 2018 – položkový Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-29 Rozpočtové opatření č. 12 / 2017 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-27 Schválený rozpočet 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-04 Mikroregion Hořovicko návrh rozpočtu Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Mikroregion Hořovicko rozpočtový výhled 2018 – 2021 Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Rozpočet DSO – návrh 2018 Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Střednědobý výhled DSO – návrh Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Plán inventur DSO 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 DSO HOROVICE 2004 dodatek 19 2018 Stáhnout Město Hořovice
2017-11-14 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský úřad Karlovy Vary
2017-10-26 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-04 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Stáhnout Obec Podluhy
2017-08-21 Usnesení Stáhnout Exekutorský úřad Praha-západ
2017-08-08 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně Stáhnout Obec Podluhy
2017-08-02 1 Zaslání návrhu OOP po vypořádání připomínek Stáhnout Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany
2017-08-02 2 Návrh opatření obecné povahy – po vypořádání připomínek obcí a krajů Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 3 Ochranné pásmo PoCV Stáhnout Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
2017-08-02 4 Značení trvale nepřístupných ploch Stáhnout Příloha č. 8 k čj MO 51134/2017-1150
2017-08-02 5 Brdy nepřístupné části Jordan_DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 6 Brdy nepřístupné části Kolvín_DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-08-02 8 Brdy nepřístupné části Přední Bahna DMU25V2 Stáhnout Ministerstvo obrany
2017-02-10 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Usnesení Mikroregionu-rozpočet na r. 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled DSO Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočtový výhled – Mikroregion Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Rozpočet DSO na rok 2017 Stáhnout Město Hořovice
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-04-29 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský úřad Litoměřice
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových