Úřední deska


Rozpočet obce
Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
2018-04-17 Oznámení veřejnou vyhláškou Stáhnout Obec Lochovice 2018-05-02
2018-04-13 Střelby Stáhnout 13. dělostřelecký pluk Jince 2018-04-30
2018-04-11 Veřejná vyhláška Stáhnout Finanční úřad pro Středočeský kraj 2018-05-11
2018-04-10 Veřejná vyhláška – projednání územního plánu Felbabka Stáhnout Město Hořovice 2018-05-16
2018-04-10 Veřejná vyhláška – projednání územního plánu Podluhy Stáhnout Město Hořovice 2018-05-16
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2 Stáhnout Obec Podluhy
2018-03-14 Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2 Stáhnout Obec Podluhy
2018-03-12 Rozpočtové opatření č. 3 / 2018 Stáhnout
2018-02-19 Rozpočtové opatření č. 2 / 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2018-01-18 Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-29 Rozpočet 2018 – položkový Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-27 Schválený rozpočet 2018 Stáhnout Obec Podluhy
2017-12-04 Mikroregion Hořovicko návrh rozpočtu Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Mikroregion Hořovicko rozpočtový výhled 2018 – 2021 Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Rozpočet DSO – návrh 2018 Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 Střednědobý výhled DSO – návrh Stáhnout Město Hořovice
2017-12-04 DSO HOROVICE 2004 dodatek 19 2018 Stáhnout Město Hořovice
2017-11-02 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Podluhy Stáhnout Obec Podluhy 2018-03-05
2017-10-26 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 1/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-09-15 Agenda nedostatečně zapsaných osob 2/2 Stáhnout ÚZSVM
2017-08-21 Usnesení Stáhnout Exekutorský úřad Praha-západ
2017-08-08 Projekt postupné revitalizace obecní zeleně Stáhnout Obec Podluhy
2017-02-10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VS 2017 TJ Sparta Stáhnout Obec Podluhy
2016-11-30 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PODLUHY – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-11-30 Rozdělovník – Vstup na pozemky – KoPÚ v k.ú. Podluhy Stáhnout Státní pozemkový úřad
2016-09-07 VS č.1 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-09-07 VS č.2 TJ Sparta Podluhy Stáhnout Obec Podluhy
2016-03-02 Podluhy – neznámý vlastník Stáhnout Úřad pro zastupování ve věcech majetkových