obec

Finanční výbor
Předseda:
Jan Havlice

Členové:
Gruntová Šárka
Štěpnička Pavel

Kontrolní výbor
Předseda:
Milan Skřivan

Členové:
Ludmila Lhotáková
Jana Ciprová

Školský výbor
Předseda:
Tomáš Grunt

Členové:
Šubrtová Jaroslava
Cvárovská Anna
Cinklová Milena

Sociální výbor
Předseda:
Ing. Krausová Ivana

Členové:
Plecitá jana
Uhrinová Gabriela