Separovaný sběr – Bioodpad

Kategorie Aktuálně, Sběrná místa, odpady

od 1.4.2019 do 30.11.2019

Zábavná pyrotechnika škodí

Kategorie Aktuálně

Nové kontaktní e-mailové adresy na starostu a účetní obce Podluhy.

Kategorie Aktuálně

Obecní úřad Podluhy upozorňuje občany na nové kontaktní e-mailové adresy na starostu a účetní obce Podluhy.
Původní e-mailové adresy jsou dočasně přesměrovávány na adresy nové.

starosta@obecpodluhy.cz
epodatelna@obecpodluhy.cz
ucetni@obecpodluhy.cz

Doplatek za stočné – období 2/2017-8/2018

Kategorie Aktuálně

Doplatek za stočné – období 2/2017-8/2018 je možné již zaplatit od 17.9.2018 hotově na obci nebo po domluvě i na účet.

Zásobování vodou

Kategorie Aktuálně

Vážení občané,

vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Josef Huml
Starosta obce

Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz

Informace s platnými údaji pro odběratele k uzavření písemné smlouvy o vodovodech

Kategorie Aktuálně

Informace obcím § 36_VaK Beroun
P1_Technické požadavky na přípojky – kopie
P2_Reklamační řád
P3_Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
P4_Vzor Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Veřejné osvětlení – upozornění

Kategorie Aktuálně

Městský úřad Hořovice informuje

Kategorie Aktuálně

Proveďte kontrolu platnosti Vašich dokladů, občanský průkaz, cestovní pas

Dotace od MAS Brdy z Programu rozvoje venkova

Kategorie Aktuálně

Odečítání spotřeby el. energie

Kategorie Aktuálně