Zásobování vodou

Kategorie Aktuálně

Vážení občané,

vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Josef Huml
Starosta obce

Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz

Informace s platnými údaji pro odběratele k uzavření písemné smlouvy o vodovodech

Kategorie Aktuálně

Informace obcím § 36_VaK Beroun
P1_Technické požadavky na přípojky – kopie
P2_Reklamační řád
P3_Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
P4_Vzor Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Veřejné osvětlení – upozornění

Kategorie Aktuálně

Městský úřad Hořovice informuje

Kategorie Aktuálně

Proveďte kontrolu platnosti Vašich dokladů, občanský průkaz, cestovní pas

Dotace od MAS Brdy z Programu rozvoje venkova

Kategorie Aktuálně

Odečítání spotřeby el. energie

Kategorie Aktuálně

Výstavba II. Etapy chodníků

Kategorie Aktuálně

OÚ oznamuje občanům, 4.9.2017 začne výstavba II. Etapy chodníků podél hlavní komunikace od prodejny COOP na točnu autobusu na Drahách

SVS upozorňuje na dodržování zákazu krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Kategorie Aktuálně

Doklad pro žadatele o dotaci „Dešťovka 2017

Kategorie Aktuálně

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou

Kategorie Aktuálně

Vážení občané,

vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.