KONKURZ

Kategorie Aktuálně

na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Podluhy

Městský úřad Hořovice informuje

Kategorie Aktuálně

Proveďte kontrolu platnosti Vašich dokladů, občanský průkaz, cestovní pas

Dotace od MAS Brdy z Programu rozvoje venkova

Kategorie Aktuálně

Odečítání spotřeby el. energie

Kategorie Aktuálně

SEPAROVANÝ SBĚR – BIOODPAD

Kategorie Aktuálně

Výstavba II. Etapy chodníků

Kategorie Aktuálně

OÚ oznamuje občanům, 4.9.2017 začne výstavba II. Etapy chodníků podél hlavní komunikace od prodejny COOP na točnu autobusu na Drahách

SVS upozorňuje na dodržování zákazu krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Kategorie Aktuálně

Doklad pro žadatele o dotaci „Dešťovka 2017

Kategorie Aktuálně

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou

Kategorie Aktuálně

Vážení občané,

vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

Výsledky výzkumu – anketa

Kategorie Aktuálně

Výsledky výzkumu veřejného mínění v obci.